Privacyverklaring Montage en tegelzetbedrijf Horlings

Montage en tegelzetbedrijf Horlings ('' Montage en tegelzetbedrijf Horlings '' '' wij ''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Montage en tegelzetbedrijf Horlings acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden precisie verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring wordt gebruikt in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij u vast welke informatie wij verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze Privacyverklaring te weten. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://montagebedrijfhorlings.nl  gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatste aangepast: 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je een leuke ervaring hebt met websites en diensten die je nodig hebt, dan kun je je eigen delen. Wij verzamelen en maken gebruik van uw persoonlijke gegevens, van uw bedrijf, direct met ons deelt. In deze verklaring van het antwoord en van omstandigheden.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je hebt bewezen bewezen, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 •  persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 •  Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 •  Social media-accounts, inlog-ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij hebben uw gegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 •  Aanmelden / ificeren van gebruikers van de Diensten;
 •  Communicatie tussen Montage en tegelzetbedrijf Horlings en websitebezoekers;
 •  Opmaken en Verzenden van facturen
 •  Opmaken en Verzenden van offerte's
 •  Spampreventie;
 •  Het verzend van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van Van van van statistieken en optimalisatie van de Diensten.


Wij kennen uw gegevens op basis van uw toestemming.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaken uw gegevens zo lang als nodig is ter realisering van de redenen van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren wij cookies van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die wij over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteitsvraag hebben om uw verzoek te voldoen. Als u niet meer weet wat u zegt, dan kunt u contact opnemen met ons om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op elk moment informeren. U kunt op elk moment contact opnemen met opnemen. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We will your information not share with the one part of the treat of the agreement of the agreement, of your organization, but not that does not have this, but not least.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de uitgebreide beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij u buiten de EER overdragen. Als dit het geval is, zijn wij die de de juiste constructie nemen om zeker te zijn dat gegevens goed beveiligd zijn. Voor de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een soort Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voorheen kunt u uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land

Analytics

Data die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor analyse, inclusief via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

koekjes

Wij willen u op een effectieve en effectieve manier. Cookies gebruiken om verschillende cookies te gebruiken. Wij vinden enige cookies die nodig zijn voor de werking van de site. Denk aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser) sessie. Ook kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als van onze Diensten gebruik maakt. Dit is van onze Diensten op de juiste manier om te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag op de website van te registeren. Meestal zijn we niet in uw IP-adres, adres of andere identificerende informatie.

U kunt zich hier aanmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te daten dat geen cookies meer opslaat. Verder kunt u eerder dat die wordt opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 •  Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor; 
 •  Versleuteling van gegevens; 
 •  Pseudonimiseren van data; 
 •  Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel; 
 •  Overdrachten alleen via SSL; 
 •  Doelgebonden toegangsbeperkingen; 
 •  Controle van erkende autorisaties.

Websites en Diensten van derden

Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We vullen Machines alleenanden samen. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op allerlei plug-ins, noch op websites van derden die bezocht worden via links. We kunnen niet garanderen dat deze uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u over de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Montage en tegelzetbedrijf Horlings

arrow_drop_up arrow_drop_down